VÔ THƯỜNG…

“Trong cõi đời người tan với hợp,
Vô thường ai biết buổi trùng lai.”

Trái đất tròn nhưng chắc gì chúng ta còn gặp lại. Thế gian đông đúc nhưng không hẳn sẽ hội ngộ lại người bạn muốn tương phùng. Hãy trân trọng từng phút giây hiện tại, trân trọng người bên cạnh, dành thời gian yêu thương, quan tâm chia sẻ và không quên đối xử dịu dàng với họ. Vì sao bạn biết không? Vì đời người vô thường lắm!

Shopping Cart
Scroll to Top